Część leków może wywoływać alergie. Dotyczy to przede wszystkim antybiotyków, leków przeciwbólowych czy znieczulających.

 

W przypadku penicyliny półsyntetycznej występują głównie dwa alergeny: ampicylina oraz kloksacylina. Pierwszym objawem świadczącym o tej alergii jest wystąpienie zmian skórnych. Najczęściej jest to pokrzywka. Charakterystyczną dolegliwością u większości alergików, w wyniku zażycia ampicyliny, jest pojawienie się osutki plamisto-grudkowej.

 

Częstym alergenem jest także hydrokortyzon. Uczulenie objawia się zazwyczaj w postaci wyprysku. Zdarza się, że reakcje alergiczne pojawiają się z opóźnieniem. W skrajnych przypadkach, zażycie hydrokortyzonu może spowodować wstrząs anafilaktyczny.

 

Niekiedy odczyny alergiczne powstają na skutek wprowadzenia do organizmu insuliny zwierzęcej. Jest ona stosowana w leczeniu cukrzycy. Alergeny znajdują się także w lekach przeciwpadaczkowych oraz w środkach wykorzystywanych w badaniach radiologicznych.

 

Zazwyczaj alergeny lekowe przyczyniają się do powstania różnych zmian skórnych. Niekiedy stosowanie określonego leku powoduje obrzęk twarzy. Objawy te często ustępują w momencie, gdy chory przestaje przyjmować leki. Niektóre alergeny przyczyniają się do powstania poważniejszych dolegliwości. Najczęściej jest to podwyższona temperatura ciała, bóle stawów i mięśni, wymioty, biegunki lub powiększenie węzłów chłonnych.