Silne właściwości alergizujące wykazują niektóre rośliny. Często są one sezonowe, bowiem dotyczą okresu pylenia. Za najbardziej alergizujące uznawane są pyłki traw, brzozy oraz chwastów. W zależności od stężenia pyłków w powietrzu atmosferycznym, dochodzi do powstania bardzo specyficznych objawów. Zazwyczaj jest to wydzielina z nosa, kichanie, alergiczny nieżyt nosa oraz zapalenie spojówek. W przypadku niskiego stężenia, objawy mogą nie wystąpić.

 

Alergeny pyłków roślinnych wchodzą w reakcje krzyżowe z alergenami żywności. Powodem jest zbliżona bądź identyczna budowa poszczególnych alergenów. W takiej sytuacji należy unikać spożywania określonych produktów, żeby uniknąć wywołania reakcji alergicznej.

 

Przydatną informacją dla alergików jest kalendarz pylenia. Dzięki niemu można łatwo oszacować, w którym regionie stężenie danych pyłków jest największe w określonym terminie. W kalendarzu uwzględnione są najważniejsze alergeny roślinne, takie jak leszczyna, brzoza, trawy, szczaw i wiele innych.

 

Większość roślin pyli z różną intensywnością. Najwcześniej pylenie rozpoczyna leszczyna, najpóźniej ambrozja. Niekiedy jednak oszacowane terminy mogą się nieznacznie różnić. Takie odchylenia mogą być uzależnione np. od warunków pogodowych.